Zv/kryeministri bëhet horë, rrëzohet duke dashur të nis topin e parë