Vendosi kamerë për të incizuar vallëzimin e tij, nuk mendoi që 45 milionë njerëz do ta shikonin atë