Ushtari kthehet në shtëpi, reagimi qenit është mahnitës