Elefanti vrapon për ta shpëtuar kujdestarin e tij në rrezik