Bëj o çfarë të duash!
Bëj o çfarë të duash!
30.07.2021 | 05:30
Atran Fuga  Ka dy mënyra për t’u sjellë me qytetarin.E para është që shërbimet e agjencive publike të përkujdesen për hallet e qytetarëve dhe t’u japin mundësinë atyre të zgjidhin hallet dhe