FMN jep rekomandime për Kosovën: Të luftohet korrupsioni, të evitohet tërheqja e Trustit
FMN jep rekomandime për Kosovën: Të luftohet korrupsioni, të evitohet tërheqja e Trustit
29.01.2023 | 11:11
Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka mbajtur më 25 janar një mbledhje ku ka vlerësuar situatën ekonomike në Kosovë.

Sipas FMN, rritja e çmimeve që vjen si pasojë e luftës së Rusisë në Ukrainë po ulë kërkesën për prodhim e po rrit inflacionin, 
 
Rritja reale Bruto Produktit Vendor për vitin 2022 vlerësohet të jetë nga 2.5 – 3%, dhe kjo pason rikuperimin prej 10.7% në vitin 2021. Ndërsa, në raport konkludohet se norma mesatare e inflacionit për vitin 2022 ka qenë mbi 11%.

Bordi Ekzekutiv i FMN’së ka dhënë edhe disa rekomandime për Kosovën, duke filluar me kërkesën për përmbushje të boshllëqeve në qeverisje dhe infrastrukturë, nevojën për rritje të transparencës e zvogëlim të korrupsionit.

“Bordi Ekzekutiv u kërkoi autoriteteve (të Kosovës) të adresojnë boshllëqet e qeverisëse, të rrisin më tej transparencën dhe të reduktojnë korrupsionin, të cilat mbeten thelbësore për të përmirësuar mjedisin e biznesit në Kosovë dhe për të rritur rritjen e mundshme. Drejtorët nënvizuan gjithashtu rëndësinë e rritjes së kapacitetit të gjenerimit të energjisë së gjelbër për të rritur sigurinë e energjisë dhe për të ulur emetimet”, thuhet në raportin e FMN-së.

Ndër të tjera, ky bord sugjeron që të evitohet tërheqja e mjeteve nga Trusti pensional i Kosovës.

“Drejtorët theksuan se duhet të shmangen tërheqjet e hershme nga Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës”, thuhet tutje.

Edhe shpenzimet publike të Qeverisë sugjerohet të balancohen, në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëri ekonomike në afate më të gjata kohore.

“Rekomandohet që shpenzimet publike të balancohen më mirë ndërmjet transferave sociale dhe promovimit të transformimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë. Ata ranë dakord që zbatimi me faza i ligjit që rregullon pagat publike do të siguronte mbajtjen e faturës së pagave brenda kufirit ligjor”.

Organizata po ashtu ka parashikuar rritje të aktivitetit ekonomik prej 3.5% në vitin 2023.

“Ky parashikim varet në mënyrë thelbësore nga supozimi se çmimet ndërkombëtare të mallrave do të bien në vitin 2023. Pasiguria rreth perspektivës mbetet e lartë; Çmimet më të larta të energjisë përfaqësojnë rrezikun kryesor. Megjithëse politikat e shëndosha fiskale dhe financiare do të ndihmojnë në zbutjen e ndikimit të rreziqeve negative, reformat strukturore që adresojnë boshllëqet e infrastrukturës dhe qeverisëse janë thelbësore për të diversifikuar motorët e rritjes në Kosovë dhe për të krijuar kushtet për rritje më të gjelbër ekonomike”, thuhet tutje.