A e keni ditur përse vrimat për pulla në këmishë janë horizontale në jakë
A e keni ditur përse vrimat për pulla në këmishë janë horizontale në jakë
22.09.2022 | 03:34
Nuk bëhet fjalë për gabime të fabrikës apo për ndonjë detaj mode, por kanë funksion shumë praktik.

Vrimat janë të qepura horizontalisht në mënyrë që pullat të mund t’i qëndrojnë presionit nga tërheqja dhe lëvizja dhe që me atë rast të mos tërheqin këmishën apo vetë vrimën.

Ky ndryshim i këndshëm dhe tegelat shtesë kujdesen që pullat të mos këputën apo thjesht të mos shpërthekohen.

Këmishët kryesisht u fusim nën pantallona, andaj presioni në pulla është vertikal dhe për këtë arsye të gjitha vrimat e tjera në këmishë janë vertikalisht.